EU peníze středním školám | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

EU peníze středním školám


Investice do rozvoje vzdělávání

Nové vedení si dalo jako hlavní cíl co nejvíce zmodernizovat výuku a zajistit širší přístup studentů i pedagogů k technickým „novinkám“, nikoli však za cenu ztráty úrovně vzdělávání. Stejně jako ve všech oblastech současného světa se i u nás potýkáme s nedostatkem finančních prostředků. Proto jsme uvítali možnost získat peníze z fondů EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost . Již během uplynulých tří let jsme se zapojili do projektu Gymnázia Interaktivně a získali do školy interaktivní tabule. V současné době je pro nás důležitý náš vlastní projekt s názvem Zvýšení atraktivity a úrovně výuky prostřednictvím IT na Gymnáziu Pelhřimov. Finanční prostředky, které škola tímto způsobem získá – cca 1 300 000,- Kč, budou použity na vybavení školy. Důležitější však je, že v rámci tohoto projektu bude vytvořeno množství nových výukových materiálů (652 ks), ve kterých vyučující použijí inovativní metody výuky, které jim mnohdy stávající učebnice nenabízejí.

Doplňující text k projektu EU peníze středním školám – PDF.

Doplňující tabulka k projektu EU peníze středním školám – PDF.