O škole | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

O škole

 

Adresa: Jirsíkova 244
393 01 Pelhřimov
Tel: 565 – 324 428
Fax: 565 – 325 654
gype@gymnazium-pe.cz
info@gymnazium-pe.cz
IČ: 625 40 009
Ředitel: Mgr. Aleš Petrák
Zástupce: Mgr. Jana Daňhelová
Zástupce pro OA:
Ing. Pavla Marešová
Vedoucí provozu: Ing. Radoslav Kučera

CHARAKTERISIKA:

 • státní všeobecně vzdělávací škola
 • 408 žáků v 16 třídách, 36 učitelů interních a 2 externisté
 • týdně se odučí 675 (!) vyučovacích hodin
 • příprava především pro studium na vysokých školách, ale také pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech
 • poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • studijní cyklus – čtyřletý a osmiletý

PROČ STUDOVAT NA GYMNÁZIU PELHŘIMOV?

 • tradice a historie pelhřimovského gymnázia
 • speciální odborné učebny + vybavení
 • důraz na výuku informatiky a jazyků
 • v průměru 98% maturantů nastupuje na VŠ nebo VOŠ
 • maximální podpora rozvoje talentu studentů
 • množství zahraničních kontaktů
 • velká nabídka volitelných předmětů
 • kvalifikovaní vyučující (VŠ vzdělaní)
 • pozitivní zpráva České školní inspekce
 • kvalitní multimediální výukové programy
 • vysoká umístění v prestižních soutěžích
 • pořádané zahraniční zájezdy
 • připojení k Internetu
 • vlastní tělocvična, jídelna a posilovna

HISTORIE ŠKOLY

„Obec pelhřimovská zakládá reálné gymnasium … jsouc věrna zásadě, že jen všeobecným vzděláním sama sebe donikne národ český k cíli svých snah a dosáhne slavného jména svých předků. Potřeba vzdělávacího ústavu se stala v přítomné době pro náš chudý kraj tím citelnější, čím rychleji ostatní bohatší kraje naší vlasti u všestrannému pokroku postupují … Zřízením ústavu chce obec alespoň z části kraji nahradit všechno to macešské odstrkování se strany vlády v ohledu komunikačním, znemožňující obchod a průmysl … proto chce i chudým dětem okresu dáti příležitost, aby se mohly vzdělati k lepší budoucnosti.“

Z „Provolání k občanstvu“, 1. říjen 1871

Gymnázium v Pelhřimově je nejstarší střední školou na území města i v celém pelhřimovském regionu. Od založení školy prošly jejími branami tisíce studentů několika generací. Z absolventů pelhřimovského gymnázia vzešla řada vynikajících odborníků v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Základem vždy byla svědomitá a poctivá práce jeho učitelů na straně jedné a vnímavost a touha studentů po vědění na straně druhé. Za dobu své existence škola ovlivňovala a ovlivňuje, formovala a formuje obecnou vzdělanost Pelhřimovska.

Současná škola navazuje na bohatou gymnaziální tradici, rozvíjí ji a přizpůsobuje požadavkům moderní doby. Výsledky výchovně vzdělávací práce ukazují, že se i nadále daří poskytovat našim studentům kvalitní vzdělání, které jim umožňuje dobře se uplatnit v dalším životě.

» Podrobná historie ve formátu MSWord 97 ke stáhnutí zde