Roční plán akcí na rok | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Roční plán akcí na rok

 

KDY CO
1.9. Zahájení nového školního roku
8.-10. 9. Adaptační kurz 1. A a 1. B – Březová
8.-12. 9. Kvarta – pobyt v Rakousku
15.-18. 9. Exkurze Mikulov – 2.A,2.B,VI – projekt PTO
16. – 19. 9. Finsko – projekt Comeniusregio
22. – 23. 9. Exkurze Jižní Morava – 4.A, 4.B, VIII – projekt PTO
24. – 25. 9. Exkurze Jižní Morava – 3.A, 3.B, VII – projekt PTO
pá 26. 9. Noc vědců
28. 9.-1. 10. Exkurze Mikulov – 1.A,1.B,VI – projekt PTO
6.-10. 10. Ekologický kurz – I – Chaloupky
6. – 12. 10. Zájezd Anglie
listopad schůze výboru SRP GyPe
11. 11. 9:00 – 16:30 – Mozaika SŠ v KD Máj
19. 11. 14:30 – pedagogická rada – hodnocení za 1. čtvrtletí
19. 11. 16,00 – rodičovské schůzky – ČTYŘLETÉ studium
20. 11. 16,00 – rodičovské schůzky – OSMILETÉ studium
do 2. 12. Podání přihlášky žákem k maturitě (státní i školní)
3. 12. DOD na gymnáziu
12. 12. Maturitní ples VIII
18. 12. Sportovní den školy
19. 12. Projektový den školy (besídky, přednášky)
prosinec Přírodovědné klání 1. A, B, V – aula
prosinec koledování, různá vánoční vystoupení, charitativní sbírky
31. 12. MŠMT určí konkrétní termíny DT a PP v rozmezí 2.5.- 15.5. (maturity)
so 10.-17. 1. LVVK   Pec pod Sněžkou
do 31. 1. 2015 Zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek dle vyhlášky.
leden, únor, březen přípravné kurzy k přijímacím zkouškám
15. 1. 2015 Studenti matur. ročníků si zvolí volitelné maturitní předměty na 2.pol.
leden 2015 Přírodovědná konference 3. A, B, VII – aula
23.1.2015 Maturitní ples 4.A
27.1. 14:30 – pedagogická rada – hodnocení za 1. pololetí
29. 1. 2015 čt – závěr 1. pololetí, předání výpisů vysvědčení žákům
18.2. 2015 informační odpoledne, přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ
20.2.2015 Maturitní ples 4.B
březen 2015 LVVK – DOLOMITY
do 15.3.2014 Doručení přihlášek k PZ pro 1.kolo řediteli školy.
15. 4. 14:30 – pedagogická rada – hodnocení za 3. čtvrtletí
15. 4. 16,00 – rodičovské schůzky – OSMILETÉ studium
16. 4. 16,00 – rodičovské schůzky – ČTYŘLETÉ studium
15. 4.  Pilotní PZ – čtyřleté studium
16. 4.  Pilotní PZ – osmileté studium
duben/květen Studijní volno pro studenty maturitních ročníků
duben/květen konec vyučování ve 2.pololetí, vydání vysvědčení za 4.ročník
2. 5.-15. 5. písemné matur. zk. společné části maturit
11. 5.- 17. 5. poznávací zájezed – Francie
18. 5.-29. 5. Ústní matur. zkoušky společné i profilové části
červen – 1.týd. Slavnostní předání matur. vysvědčení – divadlo
červen Exkurze Českokrumlovsko – 1.A, 1.B, V – projekt PTO
červen Exkurze Šumava – 3.A, 1.B, VII – projekt PTO – sport kurz
červen Přírodovědná konference 2. a 3. roč., II a III
25. 6. čt – pedagogická rada – hodnocení za 2.poletí
červen třídní schůze budoucích prvních ročníků
29. 6. 2015 po – sportovní den školy
30. 6. 2015 út -závěr 2.pololetí 2014/2015 – vysvědčení