Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2015/2016 | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Průvodce přijímacím řízením pro školní rok 2015/2016

Poslední aktuální informace ze společnosti Cermat – pro čtyřleté studium, pro osmileté studium.

Přihlášky ke vzdělávání
– pro studijní obor 79-41-K/41 = čtyřleté gymnázium (z 9.třídy) pro tisk (pdf) nebo k vyplnění elektronicky (xls)
– pro studijní obor 79-41-K/81 = osmileté gymnázium (z 5.třídy) pro tisk (pdf) nebo k vyplnění elektronicky (xls)
Na přihlášce není nutné vyplňovat „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ – škola nepožaduje potvrzení lékaře

Termíny přípravných kurzů pro uchazeče z  9. třídy ZŠ:
28.1., 18. 2., 4. 3. (matematika) a 11. 2., 25. 2., 13. 3. (český jazyk).
Zájemci se mohou již teď registrovat na e-mailu: petrak@gymnazium-pe.cz.

Informační odpoledne pro žáky i rodiče z 5. tříd ZŠ:
Středa 18.2.2015 od 14,00

Přihlášku ke studiu musí uchazeči odevzdat do 15. 3. 2015 jedním z následujících způsobů:

  • a) nechají do školy doručit poštou,
  • b) odevzdají osobně v kanceláři školy,
  • c) odevzdají na přípravných kurzech organizátorům.

Další termíny:

  • nejpozději do konce března gymnázium zveřejní počty přihlášených uchazečů
  • nejpozději do 4. 4. 2015 gymnázium odešle pozvánky k přijímacím zkouškám
  • 15. 4. 2015 – jednotné pilotní přijímací zkoušky z ČJ a M – pro žáky 9 .tříd
  • 16. 4. 2015 – jednotné pilotní přijímací zkoušky z ČJ a M – pro žáky 5 .tříd

 

Zveřejnění pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů – středa 22.4.2014 dopoledne

Uplatnění zápisového lístku do 7. 5. 2015

Náhradní termín jednotných pilotních přijímacích zkoušek (pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního termínu a řádně se omluvili) je stanoven na čtvrtek 14. 5. 2015.