Recyklohraní | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Recyklohraní


Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Loni jsme odevzdali k recyklaci 36 televizí, 14 monitorů a 423 kg drobného elektra.

Program recyklovaní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět k ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé elektrospotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili prosukci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných elektrozařízení.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie jsou prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Zpětný odběr a recyklace stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roky provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství vody je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Z certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci v loňském roce vytřídili 36 televizí, 14 monitorů, 423 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 17,83 MWh elektřiny, 875,51 litrů ropy, 78,34 m3 vody a 0,69 tun primárních surovin. Navíc jsme snižli emise skleníkových plynů o 3,92 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 15,53 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Více o Recyklohraní

Další informace na www.recyklohrani.cz

Soubory ke stažení:

Další rady:

Soutěž ve sběru