Sbírka červenobílé dny | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Sbírka červenobílé dny

Ve dnech 18. – 20. 4 2012 se naši studenti zúčastnili 10. ročníků veřejné sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé dny“, kterou každým rokem pořádá LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Společnost pro hluchoslepé sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou z řad odborné i laické veřejnosti.

Pro takto postižené klienty se jí podařilo v České republice vybudovat síť základní sociálních služeb. V poradenských centrech poskytuje hluchoslepým lidem registrované sociální služby: odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí, nácvik sebeobsluhy, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby. Pořádají rovněž týdenní pobytové akce, klubová setkání, umělecké a sportovní soutěže osob s hluchoslepotou a mnohé další. Služby jsou poskytovány ambulantně v poradenských centrech a terénně v místě bydliště klienta.

V roce 2011 jsme na činnost LORMu přispěli částkou 14 861 Kč. Mezi 35 školami jsme byli 6. nejúspěšnější v přepočtu výtěžku na dvojici.

V roce 2012 jsme vybrali částku 7834 Kč a byli jsme 10. nejúspěšnější v přepočtu výtěžku na dvojici v rámci celé ČR.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se sbírky účastnili.

Sbírka Červenobílé dny