Úspěchy studentů | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Úspěchy studentů

Školní rok 2014/2015

Druhé místo v obřím slalomu

Dne 3. a 5. března 2015 se vybraní studenti Gymnázia Pelhřimov zúčastnili lyžařského a snowboardového přeboru škol Kraje Vysočina.

Krásný pohár za druhé místo vybojovali naši studenti v závodě obřího slalomu, který se jel na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. V této týmové soutěži se sčítalo dvanáct nejlepších výsledků všech závodníků z daného týmu. Tým naší školy tvořili Jan Fiala, Dominik Hajda, Matěj Konečný, Lucie Havlová, Anna Mikolášková, Barbora Kotrčová, Josef Vaverka, Dominik Fanta, Radek Štěpánek, Tomáš Havel, Michal Mareš, Toby Mazanec, Petr Dvořák, Monika Štyxová, Adéla Čekalová – všichni studenti vyššího stupně gymnázia.

Po prvním dni naši závodníci drželi první pozici, těsně za nimi se usadili studenti z Gymnázia Velké Meziříčí. Po druhém závodním dni se našim průběžné první místo nepodařilo uhájit, ale konečné druhé ze všech středních škol Kraje Vysočina je také velkým úspěchem.

Děkujeme všem zúčastněným reprezentantům a gratulujeme ke krásnému celkovému výsledku.

Opět úspěchy v konverzační soutěži v anglickém jazyce

Ve dnech 18. a 24. února se naši studenti zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala v Pelhřimově. V poměrně silné konkurenci dosáhli opět velmi pěkných úspěchů: v nejvyšší kategorii zvítězila Martin aPetráková, Jitka Vitnerová obsadila druhé místo, Jiří Procházka v kategorii mladších žáků obsadil druhé místo a vítězem kategorie nejmladších žáků se stal Vojtěch Tomšů. Všem patří velké poděkování za úspěšnou reprezentaci školy a blahopřání.

Martina postoupil do krajského kola, které se koná 19. března v Jihlavě. Do krajského kola postoupila také Alžběta Šrůtková, vítěz školního kola v kategorii žáků, kteří měli či mají trvalou možnost komunikovat v anglickém jazyce mimo samostatnou jazykovou výuku. Martině i Alžbětě přejeme mnoho úspěchů v krajském kole.

Jana Sankotová

SOUTĚŽ YPEF 2015 (Mladí lidé v evropských lesích)

Jako v loňském roce, tak i v letošním se místního kola této soutěže zúčastnila i družstva naší školy. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, v mladších reprezentovala gymnázium 3 družstva a ve starších 2 družstva. Soutěž probíhala na Lesní správě v Pelhřimově a skládala se z teoretické části řešené formou testu a z praktického poznávání a určování rostlin a živočichů vyskytujících se v lesích našeho regionu. V mladší kategorii potvrdili své loňské vítězství studenti kvarty – Kristýna Kodešová, Nikola Svobodová a Vojtěch Hunal, kteří v bodovém zisku byli jen o jeden bod úspěšnější než družstvo na druhém místě, které soutěžilo ve složení Barbora Blažková, Anna Smrčková a Jáchym Lis. Třetí družstvo tvořili žáci primy a sekundy – Štěpánka Růžičková, Lukáš Pech a Filip Svoboda. I vítězové starší kategorie, studenti oktávy Michaela Komínová a Štěpán Suk, obhájili své loňské vítězství a skončili první před druhým družstvem ve složení Petra Reichlová, Alžběta Šrůtková a Milan Křížek.

Soutěž byla opět organizátory připravenavelmi kvalitně, což jistě přispělo k velmi pěkným dosaženým výsledům. Chtěli bychom poděkovat všem pořádajícím, především hlavnímu pořadateli panu ing. Ondřejovi Zhornému. Vítězná družstva postupují do oblastního kola, které proběhne v březnu na VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku.Vítězům blahopřejeme a do dalšího kola přejeme hodně úspěchů. Poděkování patří i vyučujícím, kteří studenty na soutěž připravují, tedy Blance Veverkové a Karlu Havlovi.

Fyzikální olympiáda

Ve dnech 17. – 20. února se konalo v Českých Budějovicích celostátní kolo fyzikální olympiády. Mezi padesátku nejlepších v republice se též probojovali dva naši studenti, Václav Miřátský a Marek Zmeškal. Během dvou dnů studenti řešili čtyři teoretické úlohy a jednu úlohu experimentální, jejímž obsahem bylo měření koeficientu útlumu kmitů kapaliny v U-trubici. Václavovi se sice nepodařilo zopakovat loňské 2. místo, ale jeho 7. místo mu zaručuje účast v širším reprezentačním týmu České republiky pro mezinárodní FO v Indii (loni přivezl z MFO v Kazachstánu čestné uznání). Marek (na snímku při experimentu) si naopak loňské postavení vylepšil na 15. místo, přičemž bodově mnoho nescházelo, aby i on se do reprezentace dostal.

Oběma letošním maturantům blahopřejeme a děkujeme za vzornou a velmi úspěšnou reprezentaci školy ve všech činnostech po celou dobu studia. A Václavovi na závěrečném soustředění přejeme úspěšnou nominaci mezi pětici studentů, která bude v červenci reprezentovat Českou republiku v Indii.

Fyziklání

V pátek 13. února se dvě družstva naší školy zúčastnila Fyziklání – prestižní fyzikální soutěže pořádané MFF UK Praha pro středoškoláky. V kategorii A družsvo ve složení Václav Miřátský, Tomáš Novotný, Daniela Šimánková a Martin Vejbora obsadilo 3. místo z 27 zúčastněných družstev. Vzhledem k tomu, že první dvě místa obsadily týmy ze Slovenska, stali se tak nejlepším týmem středoškoláků České republiky. Po předchozích předních místech to tentokrát konečně vyšlo na pocty nejvyšší. Blahopřejeme.

Úspěch v okresním kole Olympiády z českého jazyka

Ve dnech 12. a 13. února se čtyři studentky našeho gymnázia zúčastnily okresního kola Olympiády z českého jazyka.

Úspěšně vyřešily úkoly z mluvnice a vytvořily zajímavé slohové práce. Nejlepšího umístění dosáhla studentka kvarty Anna Smrčková, která zvítězila v 1. kategorii,  Markéta Kupcová z tercie skončila na velmi pěkném 5.- 7.místě. Klára Kohoutová získala ve druhé kategorii skvělé 3. místo. Martina Petráková (sexta) skončila s pouhou jednobodovou ztrátou na 4. místě.
Do krajského kola, jež se bude konat 9.4. ve Ždáře nad Sázavou, tedy postupují Anna Smrčková a Klára Kohoutová.

Všem studentkám patří poděkování za úspěšnou reprezentaci naší školy. Aniččce a Kláře přejeme mnoho štěstí v dalším kole.

Školní kolo biologické olympiády

Letošní 49.ročník biologické olympiády se rozeběhl. Dne 12.2.2015 proběhlo školní kolo mladších kategorií D ( prima a sekunda ) a C ( tercie a kvarta ). Tak jako vždy, řešili soutěžící tři skupiny úloh – teoretickou ( formou testu ) a dvě praktické ( poznávání organismů a laboratorní úkol ). Letošní téma pro obě kategorie bylo „Život stromu“. V kategorii D soutěžilo 8 žáků. Nejlépe si vedli – Filip Svoboda ( prima ) – 1.místo, Štěpánka Růžičková ( prima ) – 2.místo a Martina Adamcová ( prima ) – 3.místo. V kategorii C soutěžilo 18 žáků a přední místa obsadili již v minulosti úspěšní soutěžící – 1.místo Anna Smrčková (kvarta), 2.místo Vojtěch Hunal ( kvarta ) a 3.místo Šimon Rásocha ( tercie ). Všichni uvedení ( včetně několika náhradníků ) budou nominováni na postup do okresního kola, pro který musí ještě během měsíce března zpracovat vstupní úkol na dané téma.

Vítězům blahopřejeme k dosaženému umístění a budeme jim držet palce v okresním kole, všem ostatním soutěžícím gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za účast. Poděkování patří i všem vyučujícím, kteří žáky na olympiádu připravují, zejména pak paní B.Veverkové.

předmětová komise biologie

Fyzikální soutěž družstev

Ve čtvrtek 4. prosince ve večerních hodinách proběhla mezinárodní fyzikální soutěž družstev ON LINE FYZIKLÁNÍ, kterou pořádá MFF UK Praha. Úkolem každého družstva je během tří hodin postupně řešit fyzikální úlohy a výsledky podle zadaného formátu průběžně vkládat do počítače. Soutěž začíná zobrazením skupiny úloh, za vyřešenou úlohu okamžitě naskakují body a objeví se nová úloha, v případě neúspěchu je možné vložit nový výsledek, ale s menším bodovým ziskem. Všechna pravidla jsou však složitější, což vyžaduje vzájemnou spolupráci členů družstva. Zobrazují se průběžné výsledky, takže družstvo od začátku do konce vidí okamžité pořadí všech družstev s bodovým ziskem i statistiku řešení úloh (např. celkový počet správných a chybných odpovědí atd.). Průběh soutěže je tak dramatický a zajímavý i pro on line připojeného diváka-fanouška.

Naši studenti letos sestavili dvě družstva. První z nich s názvem Sprinteři 27 ve složení Václav Miřátský, Marek Zmeškal, Martin Vejbora, Daniela Šimánková a Tomáš Novotný obsadilo v kategorii A 8. místo z 33 družstev České republiky a Slovenska. Druhý tým s názvem 3,5 TEAM ve složení Kamil Bednář, Jan Joneš, Petr Miřátský, Josef Martínek a Viktor Rosman získal v kategorii B 14. místo ze 36 družstev České republiky a Slovenska.

Soutěž je mezinárodní nejen díky účastníkům slovenských škol, v kategorii zahraniční střední školy se objevují týmy doslova z celého světa. V této kategorii se na prvních třech místech objevila družstva USA, Bosny a Hercegoviny a Velké Británie. Texty úloh a veškerá psaná komunikace probíhá souběžně v češtině a angličtině.

S cenou z mezinárodní fyzikální olympiády

S koncem kalendářního roku přinášíme výsledky o velmi úspěšné bilanci našich studentů ve fyzikální olympiádě v minulém školním roce 2013/14.

Naši studenti získali v krajském kole již dříve zmíněná dvě první místa, jedno druhé a jedno tření, přičemž Marek Zmeškal a Václav Miřátský postoupili do celostátního kola, kde obsadili 24. a 2. místo. Václav se navíc po následném soustředění probojoval do pětičlenného reprezentačního týmu České republiky, který se zúčastnil mezinárodní fyzikální olympiády v Astaně, v hlavním městě Kazachstánu. I z této světové soutěže, které se zúčastnilo 374 středoškoláků z 83 zemí, se vrátil s oceněním; získal čestné uznání, když ho od bronzové medaile dělil nejmenší možný rozdíl – desetina bodu. Blahopřejeme.

V historii školy je to již sedmá účast na mezinárodní FO, odkud se naši studenti vraceli vždy s oceněním. Celkově získali jednu zlatou, jednu stříbrnou, dvě bronzové medaile a tři čestná uznání.

Logická olympiáda

V Havlíčkově Brodě se 7. listopadu 2014 uskutečnilo krajské kolo logické olympiády, kam se v každé kategorii probojovalo formou online na počítači nejlepších 50 žáků či studentů z našeho kraje.

V kategorii B (ZŠ a víceleté gymnázium) se z 1189 všech účastníků základního kola probojovali do krajského kola 4 naši žáci a dosáhli těchto výsledků: 13. Anna Smrčková (kvarta), 22. Marek Bedřich (tercie), 29. Ivana Kapounová (tercie), 41. Kateřina Získalová (sekunda).

V kategorii C (střední školy) se ze 444 účastníků základního kola probojovalo do krajského kola 5 našich studentů a dosáhli těchto výsledků: 5. David Bartoška (3.A), 7. Tomáš Novotný (septima), 13. Martin Vejbora (3.A), 16. Jan Tománek (oktáva), 22. Jan Joneš (3.A).

Blahopřejeme!

Ekologická olympiáda pro středoškoláky

Krajského kola ekologické olympiády, které se konalo 3. – 5. 11. 2014 v Budišově u Třebíče, se zúčastnila dvě družstva studentů naší školy, družstvo „A“ ve složení: Michaela Komínová, Johanka Kešnerová a Štěpán Suk a družstvo „B“ ve složení : Eliška Dolejšová, Alžběta Šrůtková a Milan Křížek.

Po příjezdu do Budišova a po pěším transportu do ubytovacího prostoru si 11 družstev vylosovalo startovní čísla a soutěž byla zahájena poznáváním nerostů a hornin, zhotovováním podkovy v kovářské výhni, testem s geologickou tématikou a dalším úkolem na místním hřbitově, který spočíval v určení hornin, z nichž byly zhotoveny učené náhrobky. Po večeři dostala družstva zadání úkolů na druhý den a celý večer probíhala příprava na praktický úkol: vyrobit informační tabuli pro geologickou oblast Třebíčsko, projít jednotlivé lokality, zdokumentovat a zpracovat do jedné informační tabule. Druhý den po snídani až do 15,00 hodin družstva pracovala v terénu a po návratu do 16:30 musela družstva odeslat hotovou informační tabuli zadavateli. Tentýž večer následovala malá maturita, kdy si družstva losovala jedno z patnácti zpracovaných témat a před čtyřčlennou komisí obhajovala i soutěžní úkol. Další disciplinou bylo poznávání nerostů a hornin.

Poslední den byl zahájen exkurzí do lomu v Kamenné, jímž nás provedl jeho správce a vysvětlil těžbu a zpracování materiálu-syenitu a durbachitu. Družstva zde čekal další úkol -praktický- zhotovit vzorek syenitu pro sbírkové účely.

Potom se družstva přesunula autobusem na Mohelenskou step, kde nám botanička a geolog přiblížili tuto jedinečnou lokalitu.

Závěr soutěže probíhal v třebíčském zámku, kde soutěžící čekal poslední úkol s geologickou tématikou.

Po zvládnutí všech těchto úkolů jsme s napětím očekávali výsledky, které nás velmi mile překvapily: družstvo „B“ obsadilo vynikající druhé místo a družstvo „A“ páté místo z 11 družstev.

Všem soutěžícím, kteří vzorně reprezentovali naší školu, blahopřejeme a poděkování patří všem pedagogům naší školy a především paní profesorce Blance Veverkové, která je na soutěž připravovala.

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013

 

Starší ročníky
Přehledná tabulka