Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2012/2013 | Gymnázium Pelhřimov
gymnázium

Oficiální stránky Gymnázia Pelhřimov

Úvodní stránka Gymnázia Pelhřimov a Obchodní akademie

en | de | nl

Státní maturity na Gymnáziu Pelhřimov v roce 2012/2013

  • Letos úspěšně složilo úspěšně maturitní zkoušku 81 studentů našeho gymnázia, jeden student opakoval zkoušku z didaktického testu z matematiky (úspěšně ji složil na podzim 2013) .
  • Z výsledků je zřejmé, že gymnázia i nadále poskytují nejpevnější všeobecně vzdělávací základ, na němž mohou stavět studenti pokračující na vysoké školy.
  • Gymnázium Pelhřimov OPĚT dosáhlo ve všech částech státní maturitní zkoušky (v českém a anglickém jazyce a v matematice) nadprůměrných výsledků i v porovnání s průměrným počtem dosažených bodů na ostatních gymnáziích v České republice.

 Procenta udávají průměrnou celkovou úspěšnost v daném předmětu.

Český jazyk:

celkem didaktický test písemná zkouška ústní zkouška
všechny střední školy 71,2 70,2 67,3 76,1
všechna gymnázia v ČR 80,6 80,0 78,0 83,8
Gymnázium Pelhřimov 84,6 81,6 80,7 91,3 počet studentů
4.A 85,8 82,6 80,8 94,0 26
4.B 80,2 76,5 77,8 86,2 29
oktáva 88,1 86,3 83,8 94,2 27

 Anglický jazyk:

celkem didaktický test písemná zkouška ústní zkouška
všechny střední školy 79,5 80,0 81,9 75,9
všechna gymnázia v ČR 89,3 90,5 91,1 85,1
Gymnázium Pelhřimov 90,2 90,7 92,5 86,9 počet studentů
4.A 93,7 94,6 93,9 91,6 21
4.B 84,6

85,0

88,7 80,0 27
oktáva 95,0 95,2 97,1 92,6 16

Matematika:

 didaktický test
všechny střední školy  54,8
všechna gymnázia v ČR  75,4
Gymnázium Pelhřimov  79,2  počet studentů
4.A  88,8  5
4.B  63,0  2
oktáva  77,8  11